Home
Sztuczna trawa
Rodzaje traw
Nylon trawy
Polypropylen trawy
Wzory mat gotowych
Putting Green Kits
Instalacja
Galeria
Mini Golf
Kontakt
Linki ...
Regulamin
Katalog strony
OGÓLNE WARUNKI HANDLOWE - REGULAMIN

 

 • Sklep internetowy firmy Golf Shark, znajdujący się na stronie internetowej pod adresem www.puttinggreen.pl umożliwia dokonywanie zakupów za pośrednictwem Internetu, faxu lub telefonu.
 • Ceny towarów znajdujących się w ofercie GOLF SHARK są podawane w walucie Euro, bez podatku i transportu. Złożenie zamówienia w firmie GOLF SHARK z siedzibą w Hiszpani oznacza zaakceptowanie postanowień tego regulaminu.
 • W przypadku braku odpowiedniej umowy o płatności z firmą Golf Shark wszystkie rachunki płacone są zaliczkowo.

PROCEDURA SKŁADANIA I REALIZACJI ZAMÓWIEŃ

 1. Podany przez użytkownika adres e-mail, telefon oraz fax może zostać wykorzystany do realizacji składanych zamówień.
 2. Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest potwierdzenie zamówenia i pro forma rachunku wysłanego do kupującego drogą faxową przez pracowników firmy Golf Shark.
 3. W przypadku braku możliwości rzeczonego potwierdzenia lub wystąpienia okoliczności uniemożliwiających całkowicie lub czasowo realizację złożonego zamówienia, firma GolfShark zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia - o zaistniałej sytuacji zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Zamawiającego.
 4. Zakupione towary są dostarczane pod adres wskazany w formularzu zamówienia.
 5. Koszty przesyłki są pokrywane przez nabywcę. W określonych przypadkach, o ile dopuszcza je firma Golf Shark, opłata za dostawę zamówionych towarów może być przerzucona na Golf Shark za pisemną zgodą.
 6. Przesyłki zagraniczne realizowane są tylko przy płatności przelewem na konto podane na rachunku. Zamówienia te nie są potwierdzane drogą telefoniczną. Ze względu na specyfikę rozliczeń kosztów przesyłki po zgłoszeniu zamówienia uzgodniona zostaje ich wartość i przekazana drogą mailową do klienta. Klient dopiero wtedy wpłaca na konto Golf Shark wyszczególnioną w powiadomieniu kwotę.
 7. Przy płatności przelewem pieniądze należy przelać na konto podane na rachunku oraz podać tytuł zapłaty w postaci: zapłata za zamówienie numer xxx, gdzie xxx jest numerem zamówienia.
  Numer zamówienia przychodzi wraz z każdym potwierdzeniem zamówienia droga faxową na numer podany przez klienta składającego zamówienie .
  Przy płatności przelewem po otrzymaniu z naszego banku potwierdzenia o wpływie pieniędzy od Państwa, zamówiony towar zostanie wysłany
 8. Przy płatności kartą kredytową w momencie uzyskania potwierdzenia o wypłacalności karty kredytowej z centrum autoryzacji kart płatniczych, zamówienie zostanie przyjęte do realizacji.
 9. W przypadku braku zamówionego towaru sklep niezwłocznie poinformuje państwa o najszybszym możliwym terminie realizacji złożonego zamówienia
 10. W sytuacji gdy wystąpi brak tylko części towarów z zamówienia to na państwa życzenie wysyłamy aktualnie dostępny towar lub realizujemy całe zamówienie w terminie późniejszym - oczywiście za zgodą państwa - po obowiązujących kosztach wysyłek umieszczonych w "zasadach wysyłki".
 11. Nie ponosimy odpowiedzialności za wynikłe spóźnienia spowodowane działalnością firm transportowych

GWARANCJE I REKLAMACJE

 1. Towary oferowane w sklepie internetowym Golf Shark są objęte gwarancją producenta i dostarczane z odpowiednimi kartami gwarancyjnymi.
 2. W przypadku reklamacji należy kontaktować się z firmą Golf Shark lub z odpowiednim serwisem, o ile jego adres został podany na karcie gwarancyjnej. Podstawą wszczęcia procedury reklamacyjnej jest karta gwarancyjna lub rachunek, które Klient otrzymuje wraz z zamówionym towarem .
 3. Klient ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyn w ciągu 3 dni od złożenia zamówienia.
 4. Produkty wadliwe bądź uszkodzone fabrycznie są wymieniane na nowe pod warunkiem zgłoszenia uszkodzenia w terminie 8 dni roboczych od daty otrzymania przesyłki oraz zwrotu towaru wadliwego bądź uszkodzonego pod adres sklepu. Koszty przesłania państwu wymienionego towaru pokrywa sklep.
 5. W przypadku nie uzasadnionej reklamacji lub uszkodzenia towaru z winy zamawiającego firma Golf Shark nie ponosi żadnej odpowiedzialności
 6. W sytuacji gdy towar nie odpowiada państwa oczekiwaniom w ciągu 6 dni od daty otrzymania przesyłki istnieje możliwość jego zwrotu lub wymiany pod warunkiem, że towar jest nie używany, czysty i kompletny. Koszty całkowitej wymiany pokrywa klient, łącznie z ponowną dostawą.
 7. Przy wymianie towaru na inny różnice w cenie zostaną uwzględnione. Jeżeli opakowanie towaru jest uszkodzone lub zniszczone to odliczamy 10% wartości towaru. Koszt pokrywa klient.
 8. Po rezygnacji z towaru jeżeli nastąpiła już zapłata pieniądze będą zwracane przekazem pocztowym lub przelewem bankowym na podany przez zamawiającego rachunek odejmując koszt opłaty za przelew.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Wszelkie prawa do używania, kopiowania oraz rozpowszechniania dokumentów zamieszczanych na tej stronie internetowej wraz z odpowiednimi grafikami są obwarowane niniejszymi zastrzeżeniami dotyczącymi praw autorskich. Podane ceny mogą ulegać zmianie bez uprzedzenia. Oferty promocyjne mogą być ograniczone czasowo i ilościowo. Wszelkie znaki towarowe użyte w tekstach są znakami zastrzeżonymi ich producentów. Firma Golfshark wyłącza wszelkie prawa gwarancyjne w stosunku do tych informacji i nie będzie odpowiadał za jakiekolwiek straty związane z utratą lub uszkodzeniem danych, sprzętu lub innych wartości materialnych lub niematerialnych wynikających z zastosowania publikowanych na tej witrynie informacji każdego rodzaju.
W sprawach nie uregulowanych powyższym regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego. Kwestie sporne rozstrzyga Sąd Cywilny właściwy dla miejsca działalności firmy Golf Shark lub siedziby zamawiającego. Firma GolfShark dokłada wszelkiej staranności, by treść stron na należących do niej serwerach internetowych jak najdokładniej odpowiadała rzeczywistości. Z uwagi na możliwość wystąpienia pomyłek przy aktualizacjach (cen, konfiguracji, czy parametrów technicznych) informacje zawarte na naszych stronach nie mogą być jednak (o ile nie zaznaczono inaczej) traktowane jako oferta w świetle wymogów Kodeksu Cywilnego.

 
Golf Shark S.L.

 

 

 

GOLF SHARK Putting Green
e-mail: info@puttinggreen.pl
© GolfShark Putting Green