Odmiany porzeczki czarnej

Warzywa i Owoce » Odmiany porzeczki czarnej

Odmiany porzeczki czarnej wykazują różnice we wrażliwości na działanie niskich temperatur. Na rysunku 2 przedstawiono procent przemarzniętych krzewów i stopień przemarznięcia kilku odmian porzeczki czarnej. Na podstawie doświadczeń prowadzonych w różnych rejonach kraju ustalono odmiany wytrzymałe na działanie niskich temperatur. Do najbardziej wytrzymałych w warunkach Polski zaliczyć można odmiany: Blacksmith, Roodknop, Wellington XXX. Małą wytrzymałością na mróz odznacza się odmiana Boskoop Giant i dlatego została usunięta z doboru. Porzeczka czerwona jest jednym z najbardziej wytrzymałych na mróz gatunków roślin sadowniczych. Uprawa jej udaje się nawet w Islandii, tuż pod kołem podbiegunowym. Przemarzanie korzeni porzeczki czerwonej może nastąpić w bezśnieżne zimy w temperaturze - 15,5°C.